Asfalty zawieraja zwykle obok skladników rozpuszczalnych takze i skladniki nierozpuszczalne w dwusiarczku wegla

Asfalty zawierają zwykle obok składników rozpuszczalnych także i składniki nierozpuszczalne w dwusiarczku węgla oraz mineralne w postaci popiołu. Zawartość składników nierozpuszczalnych w CS2 jest to praktycznie pewna ilość koksu oraz ciał obcych w badanym produkcie. Wyniki podaje się w procentach. Oznaczenie przeprowadza się według PN/C-04082 . Oznaczenie temperatury łamliwości Temperatura łamliwości jest to temperatura, w której asfalt traci plastyczność i staje się kruchy. W oznaczeniu przeprowadzonym według normy w laboratorium jest to najwyższa temperatura, w której cienka warstewka asfaltu o ustalonych wymiarach pęka przy wygięciu w dokładnie ustalonych warunkach. Wyniki podaje się w oC. [przypisy: cena betonu b20, pustak max wymiary, procent wagowy ]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b20 procent wagowy pustak max wymiary