Glówniejsze wskazówki eksploatacji mlynków koloidalnych

Główniejsze wskazówki eksploatacji młynków koloidalnych . 3.3.3.1. Przechowywanie i konserwacja .Te czynności powinny być urządzone tak, żeby młynki nie podlegały korozji, zakurzeniu lub zanieczyszczeniu (piasek, kurz, miał kamienny itp.). Zwłaszcza chodzi tu o zabezpieczenie ciernych powierzchni produkcyjnych statora i rotora (wirnika), które są bardzo precyzyjnie obrobione – szlifowane lub polerowane. Dlatego w czasie pracy młynków koloidalnych i ich konserwacji po pracy należy przestrzegać w pierwszym rzędzie instrukcji producenta młynków oraz podanych dalej podstawowych wskazówek ogólnych. 3.3.3.2. Uszkodzenia mechaniczne i korozyjne Uszkodzenie korozyjne lub porysowanie wspomnianych poprzednio powierzchni powoduje wadliwe funkcjonowanie młynka i produkcję niewłaściwej pod względem wymogów emulsji. Konsekwencją tego rodzaju uszkodzeń jest konieczność rozebrania młynka, wymiana uszkodzonych części, jeżeli są one wymienne, lub ponowne ich wysz lifowanie i wypolerowanie. Należy jednak w takich przypadkach brać pod uwagę, że rozmontowanie młynka i ponowne jego złożenie po wymianie uszkodzonych części lub ich naprawie wymaga dużej precyzji i często powoduje nierównomierną pracę wirnika, jego wibrację, a tym samym złe funkcjonowanie samego młynka oraz szybkie jego zużycie lub uszkodzenie. Dla zabezpieczenia młynka przed ewentualnym uszkodzeniem lub przedwczesnym zużyciem, zwłaszcza wirnika, i przed porysowaniem gładkich powierzchni ciernych statora, mieszanka składników emulsji powinna być wolna od wszelkich zanieczyszczeń przypadkowych, zwłaszcza twardych, jak piasek lub podobne materiały. [hasła pokrewne: płytki kolczaste, pompa ciepła cwu, pale fundamentowe ]

Powiązane tematy z artykułem: pale fundamentowe płytki kolczaste pompa ciepła cwu