Granicznym zatem rozpuszczalnikiem dla asfaltów jest czterochlorek wegla

Granicznym zatem rozpuszczalnikiem dla asfaltów jest czterochlorek węgla. Mniej trwałe asfalty, zawierające mniej żywic, nie rozpuszczają się w nim całkowicie. Badania, emulsji asfaltowych Podstawą do oceny przydatności emulsji asfaltowych do celów drogowych jest oznaczenie następujących właściwości: – jednorodności emulsji i stopnia rozproszenia asfaltu, – składu ilościowego emulsji (zawartości procentowej asfaltu, wody i emulgatora), – właściwości użytego asfaltu, – trwałości (stabilności) emulsji, – lepkości, – szybkości rozpadu emulsji i właściwości wiążących. Oznaczenie jednorodności emulsji i stopnia rozproszenia asfaltu Jednorodność emulsji i stopień rozproszenia asfaltu ustala się przez zbadanie właściwości emulsji oraz obrazu mikroskopowego. Należy więc zbadać barwę, zapach, jednolitość oraz odczyn osadu na dnie. Obraz mikroskopowy pozwala na ustalenie wielkości cząstek (kuleczek) rozproszonego asfaltu oraz stopnia dyspersji. [przypisy: czym impregnować drewno, chwasty polne, pompa ciepła cwu ]

Powiązane tematy z artykułem: chwasty polne czym impregnować drewno pompa ciepła cwu