Murowanie z nakladaniem zaprawy

Po nałożeniu zaprawy na powierzchnię boczną murarz kładzie cegłę na rozścielonej uprzednio – warstwie zaprawy w odległości 4-; . -5 cm od cegły już ułożonej i naciskając lekko przysuwa ją pod sznur do ułożonej uprzednio cegły. Naniesiona na cegłę zaprawa wypełnia tylko część spoiny pionowej: bliżej zewnętrznego lica muru. Dlatego też po ułożeniu w ten sposób pewnej partii muru przystępuje się do zalewania pustych spoin zaprawą. Podręczny nanosi zaprawę na ułożone cegły, polewa ją wodą, aby ją rozrzedzić, a murarz posługując się kielnią rozprowadza i zapełnia nią puste części spoin. Murowanie z nakładaniem zaprawy na całą powierzchnię boczną cegieł różni się od podanego wyżej sposobu tym, że zaprawę nakłada się z kielni na powierzchnię boczną cegły, zarówno główki, jak i wozówki, nie na kilka centymetrów, lecz na całej jej długości. Wskutek tego nie zachodzi tu konieczność zalewania spoin rzadką zaprawą jak poprzednio. Mur wskutek tego jest mocniejszy i mniej wilgotny od poprzedniego. [patrz też: brico torun, pustak max cena, olx otwock ]

Powiązane tematy z artykułem: brico torun olx otwock pustak max cena