Opisany mlynek koloidalny lub tzw. mieszadlo turbinowe „Ultra- Turrax”, jak juz poprzednio wspomniano, najlepiej nadaje sie do periodycznego wytwarzania emulsji.

Opisany młynek koloidalny lub tzw. mieszadło turbinowe Ultra- Turrax, jak już poprzednio wspomniano, najlepiej nadaje się do periodycznego wytwarzania emulsji. Zależnie od wydajności tego młynka, a tym samym głównie i od średnicy jego wirnika, młynek ten można stosować zarówno do prób laboratoryjnych, jak i do doświadczeń terenowych. Można wytwarzać przy jego użyciu (zależnie od wielkości młynka) emulsję w pojemnikach od 1-500 l, a nawet nieco większych. Omawiając młynki laboratoryjne należy zauważyć, że średnica wirnika laboratoryjnego młynka Ultra-Turrax wynosi 39 mm, natomiast taka sama średnica młynka laboratoryjnego Atomix-Corlay o wydajności 60 litrów na godzinę 3.14 – 59 mm. Maksymalna liczba obrotów pierwszego z tych wirników wynosi 10000, a drugiego 7000 na minutę. Dla uniknięcia powstawania dużej ilości piany przy wykorzystaniu maksymalnych szybkości obrotów wspomnianych wirników w pracach laboratoryjnego wytwarzania emul sji, dopuszcza się przeciętnie szybkość obrotów młynka Ultra-Turrax do 7 000, a Atomix-Corlay – 6 000 na minutę, Obliczając na podstawie wymienionych danych liniową szybkość obwodową obu wirników, otrzymamy dla młynków Ultra-Turrax -14,3 m/s, – Atomix-Corlay – 18,5 m/s. Produkcja 1 litra emulsji przy użyciu młynka Ultra-Turrax trwa tylko 2 minuty, a przy użyciu Atomix-Corlay – 1 minutę (wydajność 60 l/min) z mniej więcej jednakową dyspersją asfaltu w otrzymanej z obu młynków emulsji. Wychodząc z teoretycznych założeń i liniowej szybkości obwodowej wirników, czas trwania produkcji 1 l emulsji przy użyciu zanurzonego w mieszance obu faz młynka Ultra-Turrax powinien wynosić około 1,3 minuty. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że przy zanurzeniu głowicy młynka Ultra-Turrax w mieszance obu faz emulsji, część jej przechodzi przez wirnik kilkakrotnie. [hasła pokrewne: płytki kolczaste, chwasty polne, koszt pozwolenia na budowę ]

Powiązane tematy z artykułem: chwasty polne koszt pozwolenia na budowę płytki kolczaste