Oznaczenie skladu ilosciowego emulsji

Badanie przeprowadza się pod mikroskopem przy 500 krotnym powiększeniu na preparacie sporządzonym z emulsji. Wielkość rozproszonych cząstek asfaltu mierzy się za pomocą okularu z podziałką mikrometryczną. Oznaczenie składu ilościowego emulsji Zawartość asfaltu w emulsji określa się pośrednio przez oznaczenie zawartości wody oraz popiołu w emulsji. Suma procentowej zawartości wody i popiołu odjęta od 100 daje przybliżoną procentową zawartość asfaltu w emulsji. Zawartość wody w emulsji oznacza się przez destylację z ksylenem (metoda Schlapfera), a zawartość popiołu – przez ogrzewanie próbki emulsji w tygielku. Najpierw wyparowuje się wodę, a następnie wypraża aż do uzyskania nieorganicznej pozostałości. [patrz też: płytki kolczaste, okna pasywne cena, brico torun ]

Powiązane tematy z artykułem: brico torun okna pasywne cena płytki kolczaste