Praca mlynków

Praca młynków . Praca każdego młynka po rozruchu w czasie produkcji emulsji powinna być zrównoważona, równomierna, bez wibracji. Pojawianie się wibracji w czasie pracy młynka świadczy o jego nieprawidłowym ustawieniu lub sprzężeniu z silnikiem, co należy jak najszybciej poprawić. W niektórych przypadkach wibracja młynka może być spowodowana nierównomiernym rozmieszczeniem masy wirnika w stosunku do jego osi obrotu. Najczęściej zdarza się to po niewłaściwej naprawie wirnika. Tego rodzaju wada powinna być jak najszybciej usunięta, gdyż może ona spowodować, przy dużych obrotach, poważne uszkodzenia wirnika i nawet zniszczenie młynka, a przy słabej budowie statora może również być niebezpieczne dla obsługującego te urządzenia personelu i spowodować nieszczęśliwe wypadki. W wielu przypadkach w czasie pracy młynka daje się zauważyć zbyt obfite pienienie się emulsji. Niewielka piana jest zjawiskiem normalnym. W miarę stygnięcia emulsji nor malna piana szybko zanika. Natomiast powstawanie nadmiernej ilości piany stwarza znaczne trudności pod względem zapotrzebowania pojemników na emulsje, a w skrajnych przypadkach może spowodować powstawanie emulsji odwróconej, to jest rozproszenie wody w asfalcie, zamiast asfaltu w wodzie. Są dwie podstawowe i najczęściej występujące przyczyny powstawania nadmiernej ilości piany w czasie produkcji emulsji: – zbyt szybkie obroty wirnika dla ustalonej receptury emulsji, – nadmiar emulgatora lub w ogóle nadmiar składników chemicznych powierzchniowo-czynnych, które służą jako środki emulgujące. [przypisy: pustak max cena, brico torun, bricoman warszawa połczyńska ]

Powiązane tematy z artykułem: brico torun bricoman warszawa połczyńska pustak max cena