Proces wytwarzania emulsji w omówionym mlynku odbywa sie w nastepujacy sposób

Proces wytwarzania emulsji w omówionym młynku odbywa się w następujący sposób. Składniki emulsji, wlewane w stanie podgrzanym przez wlot 5, przechodzą do pierwszej komory między pierścieniami statora 12 i rotora 2. Z komory tej pod wpływem nacisku obracających się łopatek 3 składniki emulsji przeciskane są przez szczelinę między wspomnianymi pierścieniami do następnej komory, z której również pod naciskiem łopatek przechodzą dalej. W końcowej fazie produkcji gotowa emulsja wychodzi otworem 9 na zewnątrz. Wydajność młynka wynosi 3,0-3,5 t/h, norma liczby obrotów rotorów 1440/min, moc silnika elektrycznego 7 KW, wymiary gabarytowe młynka: 1100.X890X420 mm. 3.3.2.7. Młynek koloidalny Nazarowa Produkcja emulsji w młynku Nazarowa odbywa się w następujący sposób. Asfalt i wodny roztwór emulgatora podgrzane do odpowiedniej przepisowej temperatury podawane są przez wlew 8 do roboczej komory 11. Z komory tej składniki emulsji przechodzą do wgłębie statora nad pierścieniami rotora; stąd mieszanka składników emulsji wpada do szczelin produkcyjnych między pierścieniami statora i rotora, w których następuje rozdrobnienie asfaltu i jego zemulgowanie. Gotowa emulsja wpada do radialnych kanałów rotora i siłą odśrodkową obrotu rotora wyrzucana jest przez otwór 17 na zewnątrz. Wydajność młynka wynosi 1700 przy liczbie obrotów rotora 2200 na minutę; moc silnika elektrycznego 1,7 KW, zakres regulacji szczelin roboczych zawarty jest w granicach 0,1-3,0 mm. Wymiary gabarytowe młynka wynoszą: 350X260,X370 mm; ciężar bez silnika – 50 KG. [przypisy: koszt pozwolenia na budowę, brico torun, procent wagowy ]

Powiązane tematy z artykułem: brico torun koszt pozwolenia na budowę procent wagowy