Przemysl kauczuku naturalnego

Przemysł kauczuku naturalnego znajduje się w tej chwili na rozdrożu mając przed sobą do wyboru dwie drogi: albo trzymać się obecnego kierunku, albo przejść na drogę szerokich podstawowych badań. Nigdy w dostatecznym stopniu nie doceniano tego, że nie kauczuk jest pożądany, lecz materiał posiadający jego własności. W ostatnich latach stanowisko to poddano gruntownej rewizji, dowodem czego są prowadzone obecnie badania naukowe. Rozwój przemysłu kauczuku syntetycznego w różnych krajach. Wymienione uprzednio przyczyny spowodowały, że poszczególne kraje przystąpiły do budowy przemysłu kauczuków syntetycznych. Najważniejszym czynnikiem, który przyśpieszył prace w tym kierunku, była chęć zdobycia gospodarczej niezależności. Pierwszymi państwami, które poszły w tym kierunku, były ZSRR i Niemcy. Monopolistyczny charakter produkcji kauczuku surowego oraz ciągła fluktuacja jego cen zachęciły do tego rodzaju akcji przede wszystkim te państwa, które znajdowały się w trudnej sytuacji gospodarczej. Dla państw tych dogodniejsza była produkcja kauczuku we własnym kraju, nawet gdy było to związane z dużymi wydatkami, aniżeli sprowadzanie za dewizy kauczuku naturalnego. Chociaż koszty związane z budową odpowiednich zakładów, jak i koszty produkcji były bardzo wysokie, niemniej jednak dawało to pewną rekompensatę, gdyż włożona praca była produktywna i przyczyniła się do rozwoju życia gospodarczego kraju. Poza tym dłuższa produkcja na szeroką skalę oraz możliwości dokonania niespodziewanych odkryć mogły się przyczynić w dużym stopniu do obniżenia kosztów produkcji. [więcej w: procent wagowy , olx oleśnica , chwasty polne  ]

Powiązane tematy z artykułem: chwasty polne olx oleśnica procent wagowy