Ramy wieloprzeslowe

Przy dobrym gruncie należy stosować ramy bezprzegubowe. Ramy wieloprzęsłowe powinny wykazywać niski stopień statycznej niewyznaczalności. Zalety konstrukcji aluminiowych nie występują w ramach wielopiętrowych i dlatego ram takich nie wykonuje się. Ramy o zmiennym przekroju słupów i rozpór można obliczać korzystając z gotowych tablic, zestawionych np. w pracach. Ramę jednoprzęsłową dwuprzegubową. o zwężającej się ku dołowi szerokości słupa, oblicza się często jako ramę o stałym momencie bezwładności słupa, przyjmując jako miarodajny przekrój na wysokości 2/3 h. Dokładne wartości położenia przekroju podał Kowal dla obciążenia pionowego rozpory. Ramę o słupach pełnościennych a rozporze kratowej można w przybliżeniu obliczyć jako ramę pełnościenną przyjmując zastępczy moment bezwładności rozpory Jako JI1 J2 należy przyjąć moment bezwładności przekroju pasa górnego i dolnego kratownicy względem poziomej osi, przechodzącej przez ich wspólny środek ciężkości. [więcej w: styropian do fundamentów, koszt pozwolenia na budowę, czym impregnować drewno ]

Powiązane tematy z artykułem: czym impregnować drewno koszt pozwolenia na budowę styropian do fundamentów