Róznice w jakosci kauczuku naturalnego

Różnice w jakości kauczuku naturalnego. Jedną z największych trudności w produkcji wyrobów kauczukowych jest różnorodność jakości surowca kauczukowego. Kauczuku, podobnie jak innych produktów roślinnych, nie można otrzymać w stanie czystym. Zawiera on zawsze zanieczyszczenia, które zmieniają się w zależności od wieku i jakości drzew, warunków uprawy, klimatycznych itp. Sprawia to duże. trudności zarówno producentom, jak i konsumentom wyrobów kauczukowych. Wiele jest jeszcze do zrobienia dla gruntownego poznania zarówno kauczuku naturalnego, jak i syntetycznego. Teoretycznie biorąc prace nad kauczukiem syntetycznym są łatwiejsze, gdyż wychodząc z czystych surowców można by otrzymywać materiały o określonych własnościach. W rzeczywistości materiały syntetyczne można otrzymywać według postawionych przez nas żądań, jednak nie są one całkowicie wolne od wahań w ich własnościach, nawet mimo znormalizowania warunków produkcji poszczególnych typów kauczuku. Ten sam typ kauczuku produkowany w różnych fabrykach wykazuje pewne różnice, nawet poszczególne szarże kauczuku z tej samej fabryki różnią się między sobą. Sprawia to w produkcji duże trudności i doprowadziło do stosowania wielu skomplikowanych przepisów na sporządzenie mieszanek oraz do nagromadzenia poszczególnych gatunków materiału. Te zasadnicze zagadnienia produkcji kauczuku są bardzo trudne do rozwiązania, lecz nigdy nie próbowano opracować ich na właściwą skalę. Na przykład prawdopodobnie można by otrzymywać z kauczuku naturalnego gumę odporną na działanie olejów, gdyby przeprowadzono gruntowne badania ma dużą skalę. Gdyby to się udało, usunięto by główny powód produkcji kauczuku syntetycznego. Prace te wymagałyby znacznych wydatków oraz pracy najlepszych sił naukowych. Zamiast tego ci sami ludzie skierowują swoje wysiłki w celu rozwiązania zagadnienia produkcji kauczuku syntetycznego. [podobne: styropian do fundamentów , płytki kolczaste , czym impregnować drewno ]

Powiązane tematy z artykułem: czym impregnować drewno płytki kolczaste styropian do fundamentów