Skladniki z pojemnika 12 podawane sa przez pompe 2 przewodami 14, 4 i 15 do hydrodynamicznej przetwornicy akustycznej 11

Składniki z pojemnika 12 podawane są przez pompę 2 przewodami 14, 4 i 15 do hydrodynamicznej przetwornicy akustycznej 11. Przechodząc przez przetwornicę, materiały już nieco zmieszane powracają do pojemnika 12. Tego rodzaju stała cyrkulacja zmieszanych składników emulsji przez hydrodynamiczną przetwornicę odbywa się do tego czasu, aż w pojemniku roboczym 12 wytworzy się właściwa emulsja. Gotową emulsję z pojemnika roboczego przepompowuje się pompą 2 do zbiornika 9 przez przewody 14, 4 przy zaworze otwartym 7 i zamkniętym 6. Przybliżone dane techniczne tego urządzenia wynoszą pojemność robocza 270 l, moc silnika 4,5 KW, ciśnienie w instalacji cyrkulacyjnej 6 atm, czas cyklu produkcji około 10 min. 3.3.2.6. Młynek koloidalny Chotuszczewa-Puszkina. Młynek ten składa się z korpusu 1 z trzema wewnętrznymi nieruchomymi pierścieniami. Powierzchnia pierwszego z tych pierścieni 12 od strony wlotu 5 jest ryflowana. Następne pierścienie 11 i 10 mają powie rzchnię gładką, stożkową. Cała część urządzenia z wymienionymi nieruchomymi pierścieniami stanowi stator młynka. Rotor młynka jest ruchomy i wykonany w postaci trzech pierścieni 2, 4 i 6, umocowanych na tulejce 8 wału 7. Pierwszy z tych pierścieni 2 jest ryflowany odpowiednio do części statora, a pozostałe dwa 4 i 6 mają gładką powierzchnię tak samo, jak ich odpowiedniki w statorze. Na każdym pierścieniu rotora umocowane jest po sześć łopatek 3. Powierzchnie ryflowane i gładkie pierścienie statora oraz rotora są produkcyjnymi powierzchniami młynka, tworząc między sobą wąskie szczeliny, które odgrywają najważniejszą rolę w dyspergowaniu asfaltu w czasie wytwarzania emulsji. [więcej w: procent wagowy, olx oleśnica, pustak max cena ]

Powiązane tematy z artykułem: olx oleśnica procent wagowy pustak max cena