Wydajnosc róznych sposobów murowania

Wydajność różnych sposobów murowania. Źródła radzieckie podają następujące dane porównawcze wydajności dwójkowego zespołu murarskiego przy zastosowaniu różnych sposobów murowania. Sposób murowania z nakładaniem zaprawy na część lub całą powierzchnię boczną cegły nie jest w Związku Radzieckim stosowany, W każdym razie należy on do najmniej wydajnych. Pod względem wydajności należy go ocenić mniej więcej jako równorzędny ze sposobem podanym pod liczbą 1 w powyższym zestawieniu. 5. Read more „Wydajnosc róznych sposobów murowania”

U dolu kanalu urzadza sie wlot

W budynkach o centralnym ogrzewaniu każde mieszkanie powinno mieć przynajmniej jeden kanał, do którego można by w razie zepsucia się centralnego ogrzewania podłączyć piec ogrzewczy. Kanały pieców do ogrzewania opuszcza się zwykle aż do piwnicy, a kanały pieców kuchennych i gazowych zakończa się w poziomie danego pomieszczenia. U dołu kanału urządza się wlot zaopatrzony w szczelne drzwiczki wycierowe. Kanał wentylacyjny powinno mieć 1 a) każde pomieszczenie bez okna zewnętrznego (z wyjątkiem przedpokoju), 1 Podano zgodnie z instrukcją, stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 243 ministra Budow. Miast i Osiedli w sprawie projektowania, wykonywania i sprawdzania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie ogólnym (Dz. Read more „U dolu kanalu urzadza sie wlot”

Prety kratownic

Pręty kratownic mogą być wykonane jako jednościenne lub dwuścienne (o ściankach pionowych, rozsuniętych więcej niż na grubość blachy węzłowej). Profile dwuścienne złożone wymagają na ogół więcej robocizny, natomiast mniej materiału od jednościennych. W konstrukcjach stalowych stosuje się profile dwuścienne dla powierzchni przekroju F> 400 cm-. W porównaniu ze stalowymi koszt materiału konstrukcji aluminiowych jest znacznie większy od kosztu robocizny, dlatego w tych ostatnich można używać profilów dwuściennych już przy F> 200 cm-. Przekroje jednościenne wykonuje się z kątowników, ceowników i teowników lub specjalnych kształtowników tłoczonych. Read more „Prety kratownic”

Bezposrednie przyspawanie rur wymaga bardzo dobrej robocizny

Przekroje dwuścienne wykonywane są z kątowników, ceowników itp. , jako nitowane, spawane lub tłoczone. W konstrukcji spawanej można używać też przekrojów skrzynkowych; krzyżulce przyspawa się wówczas do ścianek bocznych lub do ścianki górnego albo dolnego pasa. Na przekroje rurowe zużywa się najmniejszej ilości materiału przy prętach ściskanych, jednakże połączenia w węzłach przedstawiają pewne trudności. Bezpośrednie przyspawanie rur wymaga bardzo dobrej robocizny; w projekcie należy podać rysunek krzywej przenikania rur w rozwinięciu. Read more „Bezposrednie przyspawanie rur wymaga bardzo dobrej robocizny”

KONSTRUKCJE SZKIELETOWE HAL

KONSTRUKCJE. KONSTRUKCJE SZKIELETOWE HAL Konstrukcje szkieletowe znalazły dotychczas zastosowanie w halach wystawowych, widowiskowych, trybunach sportowych, magazynach itp. ; bardzo wdzięcznym polem zastosowania aluminium są hangary lotnicze o dużych rozpiętościach. Z aluminium buduje się całość konstrukcji lub też pewne jej fragmenty, jak wiązary dachowe, pokrycie dachu lub ścian. Hangary buduje się zazwyczaj na rzucie prostokątnym, przy czym wrota znajdują się wzdłuż jednego z dłuższych boków. Read more „KONSTRUKCJE SZKIELETOWE HAL”

Glówniejsze wskazówki eksploatacji mlynków koloidalnych

Główniejsze wskazówki eksploatacji młynków koloidalnych . 3.3.3.1. Przechowywanie i konserwacja .Te czynności powinny być urządzone tak, żeby młynki nie podlegały korozji, zakurzeniu lub zanieczyszczeniu (piasek, kurz, miał kamienny itp.). Zwłaszcza chodzi tu o zabezpieczenie ciernych powierzchni produkcyjnych statora i rotora (wirnika), które są bardzo precyzyjnie obrobione – szlifowane lub polerowane. Dlatego w czasie pracy młynków koloidalnych i ich konserwacji po pracy należy przestrzegać w pierwszym rzędzie instrukcji producenta młynków oraz podanych dalej podstawowych wskazówek ogólnych. Read more „Glówniejsze wskazówki eksploatacji mlynków koloidalnych”

Remont mlynków

Remont młynków. W przypadku stwierdzenia wad technicznych koloidalnego młynka produkcyjnego, należy poddać go remontowi. Niedostateczna sprawność młynka objawia się przeważnie, jak już poprzednio o tym wspomniano, przez: – zbyt niejednorodną jakość emulsji produkowanej przy jego użyciu, a mianowicie: małą stabilność, gruboziarnistość i szybką koagulację asfaltu w czasie krótkiego czasu przechowywania; początki objawów tych wad można stwierdzić łatwo przy badaniu pod mikroskopem stopnia rozproszenia asfaltu w fazie wodnej, a czasem nawet wizualnie po zanurzeniu pręcika szklanego w badanej emulsji lub też sposobem przewidzianym w punkcie traktującym o badaniach emulsji i w wytycznych – nadmierne rozgrzewanie się obudowy łożysk wirnika, – wibrację młynka w czasie jego pracy. Najłatwiejsza jest naprawa takich młynków, w których konstrukcji przewidziana została wymiana części statora i rotora, najbardziej narażonych na tarcie, a tym samym na na jszybsze zużycie. Do takich części należą tzw. Read more „Remont mlynków”

Waznym zagadnieniem jest stosowanie takich emulgatorów do wytwarzania emulsji

Ważnym zagadnieniem jest stosowanie takich emulgatorów do wytwarzania emulsji, przy których użyciu właściwości asfaltu, wydzielonego z emulsji po jej rozpadzie, zmieniają się możliwie mało lub wcale. Jako krańcowo największe dopuszczalne są takie zmiany właściwości asfaltów, pochodzących z rozpadu emulsji, jakie są przewidziane dla nich przez odpowiednie obowiązujące normy dla asfaltów wyekstrahowanych z mas mineralno-asfaltowych, wytwarzanych na gorąco. W praktyce zmiany właściwości asfaltów, pochodzących z rozpadu emulsji, są na ogół bardzo nieznaczne; przeważnie nie przekraczają one połowy dopuszczalnych normami zmian. W Związku Radzieckim dopuszcza się 20% zmian pierwotnych, jakości. Chodzi tu głównie o: ciągliwość, penetrację, łamliwość i temperaturę mięknienia. Read more „Waznym zagadnieniem jest stosowanie takich emulgatorów do wytwarzania emulsji”

Budownictwo wczoraj i dzis : PAS House / Francois Perrin i Gil Lebon Delapointe

Sam Mc Guire / Etnies Unikalna koncepcja Domu PAS jest wyobrażana jako miejsce zarówno na żywo, jak i na deskorolce.
Powierzchnia do jazdy na deskorolce w domu, od wewnątrz do zewnątrz, płynnie przesuwa się od ziemi do ściany, a następnie do sufitu w ciągłej powierzchni tworząc rurę o średnicy 10 stóp.
Dom PAS powstanie w Malibu w Kalifornii dla Pierre a Andre Senizerquesa (PAS), byłego mistrza świata i Pro Skatera, a także założyciela i właściciela Sole Technology, projektu Francois Perrin i Gil Lebon Delapointe dzieli dom na trzy oddzielne spacje; w tym salon, jadalnia i kuchnia, drugi obejmuje sypialnię i łazienkę, a trzeci to miejsce do ćwiczeń na deskorolce.
+ 19 Architekci: Francois Perrin i Gil Lebon Delapointe Lokalizacja: Malibu, Kalifornia (dom); Wystawa Public Domaine / Skateboard Culture, La Gaite Lyrique, Paryż, Francja (prototyp) Klient: Pierre Andre Senizergues Obszar projektu: 2.200 m2 (dom); 700 sqf (prototype) Rok projektu: 2011 Zdjęcia: Mike Manzoori i Sam Mc Guire Meble są również przystosowane do jazdy na deskorolce, bez względu na to, czy są zintegrowane z krzywizną, jak część wypoczynkowa, kuchnia lub łazienka, czy też stoją jak stół jadalny, wyspa kuchenna lub łóżko.
Szafy i szuflady również mogą być zintegrowane z krzywą. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : PAS House / Francois Perrin i Gil Lebon Delapointe”

Nowoczesna architektura : Przewodnik po mieście Architektura: Barcelona

Wykorzystane na licencji Creative Commons W tym tygodniu, z pomocą naszych czytelników, nasz przewodnik po mieście Architecture Guide zmierza do Barcelony.
Niedawno zaprezentowaliśmy wciągające wideo, w którym Wiel Arets w pół żartem powiedział, że Barcelona jest fantastyczna, ale nudna.
Kontynuował wypowiedź, jak tylko Sagrada Familia się zakończyła, Barcelona jest skończona; nie pozostaje już nic do zrobienia (10:50).
Arets może powiedzieć, że chce, aby Barcelona była nudna, ale nasz przewodnik miejski nie odzwierciedla tego.
Barcelona jest wypełniona fantastycznie ekspresyjną architekturą wywodzącą się z dumnej katalońskiej kultury. Read more „Nowoczesna architektura : Przewodnik po mieście Architektura: Barcelona”