W przykladach receptur podano oddzielnie skladniki emulsji anionowych szybko i srednio rozpadowych

W przykładach receptur podano oddzielnie składniki emulsji anionowych szybko i średnio rozpadowych. W rzeczywistości do produkcji tych emulsji stosuje się tego samego rodzaju emulgatory. Zwolnienie rozpadu emulsji średnio rozpadowej w stosunku do szybko rozpadowej, uzyskuje się przez odpowiednie zwiększenie substancji emulgujących (emulgatorów), przy tych samych pozostałych rodzajach składników emulsji. Z tych powodów najczęściej stosowane emulgatory i ich charakterystykę ogólną podano łącznie dla emulsji szybko i średnio rozpadowych, a oddzielnie dla emulsji wolno rozpadowych . 3. Niezależnie od składników i użytych rodzajów emulgatora (nawet znormalizowanego), każda ustalona recepta na emulsję powinna być sprawdzona laboratoryjnie przez wyprodukowanie na skalę laboratoryjną emulsji według tej recepty i sprawdzenie jej, jakości oraz przydatności do przeznaczonego celu. Przy dodatnich wynikach wszechstronnie prowadzonych badań próbnie wytworzonej emulsji można przystąpić do jej produkcji na skalę techniczną. 4. Ze względu na bardzo różnorodną aktywność emulgatorów i dla uniknięcia zbyt częstego sprawdzania wytwarzanych przy ich użyciu emulsji, każda wytwórnia emulsji specjalizuje się w produkcji niektórych typów emulsji przeważnie z określonymi i sprawdzonymi w praktyce emulgatorami lub ich zespołami. [więcej w: olx otwock, czym impregnować drewno, brico torun ]

Powiązane tematy z artykułem: brico torun czym impregnować drewno olx otwock