Wymagania jakosciowe (tymczasowe) dla polskich emulsji kationowych

Wymagania jakościowe (tymczasowe) dla polskich emulsji kationowych . Jak już poprzednio wspomniano, brak jest norm państwowych na emulsje kationowe. W każdym kraju jednak istnieją pewne wymagania, dotyczące, jakości produkowanych emulsji kationowych. Wymagania te nie są jednolite nawet w tych krajach, które zużywają największe w świecie ilości tych emulsji, jak USA i Francja. Różnice związane z wymaganiami, jakości emulsji zależą w znacznej mierze, od jakości emulgatorów i kruszywa, do którego są stosowane, a także od zakresu oraz rodzaju robót wykonywanych przy ich użyciu. Na tych samych podstawach opracowane zostały również wymagania, związane, z jakością produkowanych u nas emulsji kationowych. Opracowanie tych wymagań zostało oparte na badaniach zarówno laboratoryjnych, jak i doświadczeniach terenowych przy wykonywaniu różnego rodzaju robót. Wymagania te są wzorowane również na doświadczeniach i odnośnych instrukcjach zagranicznych, zw łaszcza francuskich. [przypisy: płytki kolczaste, koszt pozwolenia na budowę, pompa ciepła cwu ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt pozwolenia na budowę płytki kolczaste pompa ciepła cwu