Wytworzenie emulsji

Wytworzenie emulsji. Przy laboratoryjnym wytwarzaniu emulsji wlewa się obie mieszanki do jednego naczynia czystego, przepłukanego lekkim roztworem kwasu solnego lub octowego; zawartość można wstępnie przemieszać ręcznie szklanym, czystym pręcikiem. W naczyniu z mieszanką o temperaturze około + 90°C zanurza się turbinkę mieszadła homogenizacyjnego Ultra-Turrax mniej więcej do połowy głębokości mieszanki, uruchamiając jego działanie na czas około 2 minut przy liczbie około 7000 obr/min. Następnie emulsję gotową odstawia się do całkowitego ostygnięcia i utraty piany, powstałej w czasie produkcji. Gotową mieszankę w warunkach laboratoryjnych można przepuścić przez uprzednio podgrzany (przez przepuszczenie gorącej wody i uruchomienie podgrzewania elektrycznego) młynek koloidalny (homogenizacyjny), np. typu Corlay, zamiast stosowania turbinki Ultra-Turrax. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w warunkach laboratoryjnych znacznie łatwiejsze jest stos owanie mieszadeł o periodycznym działaniu, niż normalnych młynków emulsyjnych (homogenizacyjnych). Przy wytwarzaniu emulsji na skalę techniczną należy się stosować do ogólnej technologii jej wytwarzania. Przykład II Jest to emulsja szybko rozpadowa z polskim emulgatorem AE, przeznaczona do powierzchniowego utrwalania nawierzchni, wyprodukowana na skalę półtechniczną i użyta do wykonania odcinków doświadczalnych z wynikiem dodatnim. Wytworzenie emulsji. [przypisy: schemat oczyszczalni ścieków, styropian do fundamentów, okna pasywne cena ]

Powiązane tematy z artykułem: okna pasywne cena schemat oczyszczalni ścieków styropian do fundamentów