Z omówionych wzgledów, rozpoczynajac produkcje emulsji na skale techniczna, nalezy najpierw wykonac próbe wstepna i ewentualnie zmniejszyc stopniowo ilosc obrotów wirnika

Z omówionych względów, rozpoczynając produkcję emulsji na skalę techniczną, należy najpierw wykonać próbę wstępną i ewentualnie zmniejszyć stopniowo ilość obrotów wirnika, a jeżeliby to nie pomogło, to należy skontrolować laboratoryjnie receptę, według której wytwarzana jest emulsja. Jakość emulsji wytworzonej laboratoryjnie nie jest czasem zgodna, z jakością emulsji wytwarzanej na skalę techniczną według tej samej recepty. Główną przyczyną tej różnicy, jakości najczęściej jest inna konstrukcja młynka, różnica szybkości obwodowej wirników w młynkach laboratoryjnym i produkującym emulsję na skalę techniczną. Oprócz tego, może mieć wpływ na powstawanie wspomnianych różnic ilość emulgatora, jego skład (w emulgatorach złożonych), ilość dodawanego upłynniacza asfaltu, stopień zakwaszenia fazy wodnej, temperatura składników emulsji itp. Oprócz wstępnej kontroli, jakości emulsji wytwarzanej na skalę techniczną, dla spra wdzenia korelacji tej, jakości z jakością wytworzonej laboratoryjnie emulsji, powinna być prowadzona w wytwórni stała kontrola tej jakości, a poza tym doraźna, jeżeli nastąpiła jakakolwiek zmiana w dozowaniu składników produkowanej emulsji. Często powtarzające się znaczne zmiany, jakości emulsji przy okresowych jej kontrolach, w wielu przypadkach świadczą o złym stanie technicznym młynka, co wymaga jego konserwacji lub remontu. [patrz też: styropian do fundamentów, bricoman warszawa połczyńska, płytki kolczaste ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman warszawa połczyńska płytki kolczaste styropian do fundamentów