ZaLeta kratownic o siatce przestrzennej jest moznosc wykonania ustroju o duzej nawet rozpietosci

Jako najbardziej efektywne występują metody, wymagające nie najmniejszej ilości pracy, ale dające np. układ równań, stosunkowo łatwych do odwzorowania w. maszynie, niezależnie od ilości tych równań. Obserwujemy więc np. renesans metody sił, która w ostatnich czasach ustępowała wobec metody przemieszczeń). ZaLetą kratownic o siatce przestrzennej jest możność wykonania ustroju o dużej nawet rozpiętości z kilku tylko typów prętów, co znakomicie ułatwia transport i montaż. Istotnym więc zagadnieniem jest nie tytko typ kraty, ale także właściwe rozwiązanie konstrukcyjne przestrzennego węzła ustroju. Ponieważ jedno i drugie chronione jest najczęściej patentami, powstało w ostatnich czasach bardzo dużo rozwiązań, różniących się częstokroć tylko drobnymi szczegółami. Z częściej stosowanych układów wymienia się: 1. [więcej w: przykłady emulsji, pustak max cena, olx otwock ]

Powiązane tematy z artykułem: olx otwock przykłady emulsji pustak max cena