Elementem montazowym identycznej siatki moze byc pojedynczy pret

Elementem montażowym identycznej siatki może być pojedynczy pręt (Unistrut USA). Oryginalna siatka Ricolaisa. Schemat kratownicy przestrzennej o elementarnej siatce oraz o podwojonym ostrosłupie o podstawie sześcioboku z wierzchołkiem wewnątrz siatki O podwójnym wierzchołku zewnątrz siatki . Element montażowy tego ostatniego rozwiązania i montaż siatki o wierzchołku wewnętrznym. Dwa ostatnie rozwiązania przedstawiają przykłady kratownicy przestrzermej, wykonanej z prętów ściskanych sztywnych i ciągnionych wiotkich. Kratownice dwuwarstwowe, podobnie jak i jednowarstwowe mogą być założone na płaszczyźnie, na powierzchni o jednej lub dwu krzywiznach, tworząc powłoki siatkowe. [podobne: porotherm dryfix, sala zabaw dla dzieci warszawa, schemat oczyszczalni ścieków ]

Powiązane tematy z artykułem: porotherm dryfix sala zabaw dla dzieci warszawa schemat oczyszczalni ścieków