Kule wezlowa wykonuje sie z dwu pólkul

W celu obliczenia długości spoiny długość linii przenikania można przyjąć s = a + b + 3 va2 + b2 Połączenia na blachę węzłową wymaga rozdęcia rury oraz zamknięcia jej lub przyklepania na końcu. W węzłach przestrzennych użyć można do połączenia kul pełnych, do których pręty są przykręcane, lub kul pustych, do których pręty są przyspawane. Zaletą tej ostatniej konstrukcji jest to, że wymaga ona tylko prostopadłego cięcia rur. Kulę węzłową wykonuje się z dwu półkul, wytłoczonych z blachy, a następnie zespawanych. Wg doświadczeń wykonanych na rurach stalowych, grubość ścianki powinna wynosić 1/30+ 1/35 średnicy kuli; dla kuli aluminiowej należałoby grubość nieco powiększyć. Blacha węzłowa obejmująca rury w węźle; rozwiązanie to można zastosować w celu wzmocnienia połączenia bezpośredniego. [hasła pokrewne: cena betonu b20, okna pasywne cena, procent wagowy ]

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b20 okna pasywne cena procent wagowy