Murowanie na docisk z kielnia

Murowanie na docisk z kielnią. Ten sposób murowania stosowany jest przeważnie wtedy, gdy zaprawa jest sztywna, tj. mało plastyczna, a więc np. gdy muruje się na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej z grubym piaskiem. Po tego rodzaju zaprawie trudno jest przesuwać cegły i zapełniać spoiny pionowe sposobem na wycisk. Kolejne fazy murowania są następujące: murarz, trzymając w prawej ręce kielnię w ten sposób, że duży palec znajduje się na wierzchu rączki, opiera ją na rąb w odległości około 8–7-10 cm od poprzednio ułożonej cegły i zagarnia zaprawę w kierunku przyszłej spoiny pionowej . Jednocześnie, trzymając w lewej ręce cegłę w ten sposób, że duży palec spoczywa na wewnętrznej wozówce, wskazujący na górnej powierzchni cegły, a pozostałe trzy na zewnętrznej wozówce, kładzie ją na warstwie zaprawy i dosuwa w lewo do poprzedniej. Przy tej czynności w miarę zbliżania się do ułożonej poprzednio cegły dociska ręką cegłę coraz mocniej aż do osiągnięcia właściwego poziomu. Następnie wyjmuje kielnię, przytrzymuje lewą ręką ułożoną cegłę i zagarnia kielnią nadmiar wyciśniętej ze spoiny zaprawy. Wewnętrzny rząd cegieł, układany wózkowo, muruje się w podobny. sposób, z tą tylko różnicą, że zaprawę podgarnia się do pionowej spoiny nie przednią, lecz boczną częścią kielni. Kolejne fazy układania cegły tym samym sposobem, tylko w warstwie główkowej. Sposób murowania na docisk z kielnią jest powolniejszy od innych sposobów murowania, daje jednak pod względem wytrzymałości bodajże najlepszy mur. [podobne: czym impregnować drewno, płytki kolczaste, pustak max cena ]

Powiązane tematy z artykułem: czym impregnować drewno płytki kolczaste pustak max cena