Receptury na emulsje anionowe

Receptury na emulsje anionowe . Istnieje bardzo bogaty asortyment substancji, głównie chemicznych, które stosuje się w charakterze emulgatorów w produkcji emulsji anionowych. Dalej podano przykłady kilku receptur na emulsje szybko, średnio i wolno rozpadowe, najczęściej stosowane w Związku Radzieckim. Ogólnie biorąc, emulsje anionowe przy ich użyciu do robót charakteryzują się wolniejszym rozpadem niż emulsje kationowe. Przy produkcji i stosowaniu emulsji anionowych do robót należy dokładać starań zarówno w doborze jakościowym i ilościowym odpowiednich emulgatorów, jak i w przebiegu odnośnych procesów technologicznych, dla przyspieszenia rozpadu tych emulsji. W odwrotnym kierunku muszą iść te starania, jeżeli chodzi o emulsje kationowe, których czas rozpadu jest krótszy. To samo dotyczy wiązania kruszywa przez asfalt wydzielony z emulsji. Wiązanie asfaltu z rozpadu emulsji kationowej z powierzchnią ziarn kruszywa następuje szybko na drodze reakcj i chemicznej i przez usunięcie wody w czasie tej reakcji z powierzchni ziarn kruszywa. Natomiast wiązanie asfaltu z rozpadu emulsji anionowej z powierzchnią ziarn kruszywa następuje na tej samej zasadzie chemicznej, lecz znacznie wolniej, bo dopiero po wyparowaniu z powierzchni ziarn kruszywa wody, której nie jest w stanie usunąć emulgator anionoczynny w czasie wspomnianej reakcji ze względu na znacznie mniejszą jego aktywność chemiczną w porównaniu z emulgatorem kationoczynnym. Z omówionych względów przed ustaleniem receptury dla produkcji emulsji należy dokładnie sprawdzić laboratoryjnie właściwości emulgatora, emulsji wytworzonej przy jego użyciu oraz wyprodukowanej z tą emulsją masy mineralno-asfaltowej. [przypisy: bricoman warszawa połczyńska, olx oleśnica, pustak max cena ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman warszawa połczyńska olx oleśnica pustak max cena