Remont mlynków

Remont młynków. W przypadku stwierdzenia wad technicznych koloidalnego młynka produkcyjnego, należy poddać go remontowi. Niedostateczna sprawność młynka objawia się przeważnie, jak już poprzednio o tym wspomniano, przez: – zbyt niejednorodną jakość emulsji produkowanej przy jego użyciu, a mianowicie: małą stabilność, gruboziarnistość i szybką koagulację asfaltu w czasie krótkiego czasu przechowywania; początki objawów tych wad można stwierdzić łatwo przy badaniu pod mikroskopem stopnia rozproszenia asfaltu w fazie wodnej, a czasem nawet wizualnie po zanurzeniu pręcika szklanego w badanej emulsji lub też sposobem przewidzianym w punkcie traktującym o badaniach emulsji i w wytycznych – nadmierne rozgrzewanie się obudowy łożysk wirnika, – wibrację młynka w czasie jego pracy. Najłatwiejsza jest naprawa takich młynków, w których konstrukcji przewidziana została wymiana części statora i rotora, najbardziej narażonych na tarcie, a tym samym na na jszybsze zużycie. Do takich części należą tzw. powierzchnie robocze lub cierne. Znacznie trudniejsza jest naprawa młynków, w których nie została przewidziana wymiana części roboczych. Wówczas elementy te po częściowym zużyciu lub porysowaniu muszą być poddane przeszlifowaniu i polerowaniu przy jednoczesnym użyciu dokładnych sprawdzianów. Tego rodzaju naprawa powinna być wykonana w zakładach specjalistycznych, dysponujących odpowiednim do tej naprawy sprzętem. [hasła pokrewne: koszt pozwolenia na budowę, porotherm dryfix, pale fundamentowe ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt pozwolenia na budowę pale fundamentowe porotherm dryfix