KAUCZUK NATURALNY A SZTUCZNE TWORZYWA

KAUCZUK NATURALNY A SZTUCZNE TWORZYWA O WŁASNOŚCIACH KAUCZUKU Wprowadzenie. Obecnie znamy dużą ilość tworzyw sztucznych, które zaliczamy do kategorii kauczuków syntetycznych. Szereg produktów tego rodzaju obejmuje jedynie zestawienie pewnych typów tych materiałów; każdy z podanych typów dzieli się na szereg odmian. Jasne jest więc, że badania nad kauczukiem syntetycznym przedstawiają poważne zagadnienie. Jednak, mimo dużej ilości prac przeprowadzonych nad kauczukami syntetycznymi powszechne zainteresowanie nim obudziło się dopiero w ostatnich czasach. Read more „KAUCZUK NATURALNY A SZTUCZNE TWORZYWA”

Przekrój slupa skladajacego sie z dwu czesci wykonanych z blachy wyginanej

Przekroje przełazowe powinny być zaopatrzone w żebra podłużne, które ze względów estetycznych mogą być wykona/Ile od środka, oraz w przepony . Słup taki powinien być zaopatrzony u dołu (lub na wysokości 2-3 m nad ziemią) w otwór wejściowy zamykany oraz w drabinkę lub szczeble włazowe. Większe profile wykonuje się z kilku części nitowanych, spawanych lub połączonych za pomocą specjalnych złączy . Przekrój słupa składającego się z dwu części wykonanych z blachy wyginanej, a zaopatrzonych w przepony jeszcze przed zespawaniem obu części. Nośność słupów aluminiowych, osiowo obciążonych, jest przy tych samych wymiarach mniejsza niż słupów stalowych z powodu mniejszej wartości współczynnika . Read more „Przekrój slupa skladajacego sie z dwu czesci wykonanych z blachy wyginanej”

Kratownice o ukladzie szesciobocznym

Kratownice o układzie sześciobocznym. Model takiej kratownicy . Kratownice o układzie sześciobocznym wykazują też duże korzyści jako kratownice płaskie (przy zastosowaniu węzłów sztywnych). Sposób obliczenia takich kratownic podali Makowski i Rivera załączając w swej pracy tablice znakomicie ułatwiające żmudne obliczenie tych ustrojów o wysokim stopniu statycznej niewyznaczalności. Przy dużych rozpiętościach, układy kratowe tradycyjne jak i wyżej omawiane okazują się za ciężkie. Read more „Kratownice o ukladzie szesciobocznym”

ZaLeta kratownic o siatce przestrzennej jest moznosc wykonania ustroju o duzej nawet rozpietosci

Jako najbardziej efektywne występują metody, wymagające nie najmniejszej ilości pracy, ale dające np. układ równań, stosunkowo łatwych do odwzorowania w. maszynie, niezależnie od ilości tych równań. Obserwujemy więc np. renesans metody sił, która w ostatnich czasach ustępowała wobec metody przemieszczeń). Read more „ZaLeta kratownic o siatce przestrzennej jest moznosc wykonania ustroju o duzej nawet rozpietosci”

Dla pewnosci, zeby wszystkie czesci wspomnianej mieszanki przeszly przez turbinke mlynka, czas jego pracy nieco sie przedluza

Dla pewności, żeby wszystkie części wspomnianej mieszanki przeszły przez turbinkę młynka, czas jego pracy nieco się przedłuża. W praktyce, w omówionych warunkach otrzymuje się prawie jednakową emulsję zarówno pod względem gęstości, jak i dyspersji asfaltu oraz jej stabilności. Lekka przewaga pod względem gęstości i dyspersji asfaltu jest w emulsji, wytworzonej przy użyciu zanurzonego młynka turbinowego. W praktyce laboratoryjnej wygodniejsze jest stosowanie młynka zanurzonego U-Turrax do wytwarzania próbnych lub kontrolnych emulsji, gdyż młynek ten nie wymaga ogrzewania i cały proces wytwarzania emulsji może być przeprowadzony przez jedną osobę, w odróżnieniu od innych młynków laboratoryjnych, które wymagają dwóch osób obsługi. 3.3.2.5. Read more „Dla pewnosci, zeby wszystkie czesci wspomnianej mieszanki przeszly przez turbinke mlynka, czas jego pracy nieco sie przedluza”

Waznym zagadnieniem jest stosowanie takich emulgatorów do wytwarzania emulsji

Ważnym zagadnieniem jest stosowanie takich emulgatorów do wytwarzania emulsji, przy których użyciu właściwości asfaltu, wydzielonego z emulsji po jej rozpadzie, zmieniają się możliwie mało lub wcale. Jako krańcowo największe dopuszczalne są takie zmiany właściwości asfaltów, pochodzących z rozpadu emulsji, jakie są przewidziane dla nich przez odpowiednie obowiązujące normy dla asfaltów wyekstrahowanych z mas mineralno-asfaltowych, wytwarzanych na gorąco. W praktyce zmiany właściwości asfaltów, pochodzących z rozpadu emulsji, są na ogół bardzo nieznaczne; przeważnie nie przekraczają one połowy dopuszczalnych normami zmian. W Związku Radzieckim dopuszcza się 20% zmian pierwotnych, jakości. Chodzi tu głównie o: ciągliwość, penetrację, łamliwość i temperaturę mięknienia. Read more „Waznym zagadnieniem jest stosowanie takich emulgatorów do wytwarzania emulsji”

Budownictwo wczoraj i dzis : SuperStadium / Alan Lu

Propozycja kompleksu olimpijskiego złożonego przez Harbin na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2022 roku, SuperStadium, zaprojektowana przez Alana Lu, ma na celu zintegrowanie mnóstwa olimpijskich aren i wiosek w jedną stałą jednostkę.
W związku z tym ten projekt pozwala na płynne przejście między programami i wydarzeniami.
Więcej zdjęć i opis projektu po przerwie.
W związku z ekonomicznymi obciążeniami związanymi z organizacją igrzysk olimpijskich, które są kluczową kwestią w lokalnej i globalnej gospodarce, wniosek ma na celu wprowadzenie obecnego modelu aren sportowych za pomocą inicjatywy społecznej i kulturalnej.
W ten sposób sam budynek staje się serią warstw typologicznych, z parterem zaprogramowanym jako krajobraz kulturowy z bibliotekami, muzeami, salami konferencyjnymi i salami projekcyjnymi. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : SuperStadium / Alan Lu”

Budownictwo wczoraj i dzis : Noorderpoort College / Mecanoo

Dzięki uprzejmości Mecanoo Mecanoo architecten wygrał selekcję architektoniczną dla nowej regionalnej uczelni Noorderpoort w Stadskanaal w Holandii.
Więcej zdjęć i pełne informacje prasowe po przerwie.
8,500 m.
Kolegium jest jak dwór z pięknymi mokradłami jako trawnik przed domem położony w zielonym sercu miasta.
Community College zapewnia kształcenie dla 1300 studentów w sektorze inżynierii, opieki zdrowotnej i usług. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Noorderpoort College / Mecanoo”

Architektura 21szego wieku : Yucca Crater / Ball Nogues Studio

Dzięki uprzejmości Ball-Nogues Studio Każda jesień High Desert Test Sites zaprasza artystów do tworzenia eksperymentalnych projektów przylegających do Kalifornijskiego Parku Narodowego Joshua Tree.
W tym roku HDTS zaprosiło studio Ball Nogues do stworzenia struktury w odległym regionie pustyni Mojave.
Jest to wyjątkowa okazja, aby czerpać z nieskrępowanego krajobrazu na wielką skalę.
Rozwijając teorie opracowane przez artystów ziemnych, Yucca Crater ponownie wyobrazi te koncepcje za pomocą nowych metod produkcji powiązanych z ich interdyscyplinarną praktyką artystyczną, architektoniczną, projektową i produkcyjną.
Jako zaprojektowana oaza i struktura wspinaczkowa, krater Yucca będzie miał 24 stopy wysokości, górując nad pustynnym samolotem. Read more „Architektura 21szego wieku : Yucca Crater / Ball Nogues Studio”

Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Muzea Część VIII

Wiele wspaniałych muzeów na naszą ósmą selekcję, w tym AD Classic, a nawet Tree Tree! Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Nowe Muzeum Akropolu / Bernard Tschumi Architekci Położony w zabytkowej dzielnicy Makryianni, Muzeum znajduje się niecałe 1000 stóp na południowy wschód od Partenonu.
Galeria Parthenon na najwyższym piętrze oferuje 360-stopniowy widok na Akropol i nowoczesne Ateny.
Muzeum wchodzi z deptaka Dionysios Areopagitou, który łączy go z Akropolem i innymi kluczowymi stanowiskami archeologicznymi w Atenach (czytaj dalej.) Rozszerzenie El Eco Museum / LAR + FRENTE Eksperymentalne muzeum El Eco ., opracowane przez Mathíasa Goeritza w 1952, jest jednym z najbardziej znaczących i emblematycznych budynków dwudziestego wieku w Meksyku.
W 2005 r. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Muzea Część VIII”