Wydajnosc róznych sposobów murowania

Wydajność różnych sposobów murowania. Źródła radzieckie podają następujące dane porównawcze wydajności dwójkowego zespołu murarskiego przy zastosowaniu różnych sposobów murowania. Sposób murowania z nakładaniem zaprawy na część lub całą powierzchnię boczną cegły nie jest w Związku Radzieckim stosowany, W każdym razie należy on do najmniej wydajnych. Pod względem wydajności należy go ocenić mniej więcej jako równorzędny ze sposobem podanym pod liczbą 1 w powyższym zestawieniu. 5. Kanały dymowe i wentylacyjne 5. 1. Zasady budowy i przepisy Kanały dymowe służą do odprowadzania na zewnątrz spalin z pieców węglowych lub gazowych, kanały zaś wentylacyjne – do przewietrzania pomieszczeń. Ażeby kanał dymowy lub wentylacyjny spełniał dobrze swoje zadanie, musi być szczelny, gdyż każda szczelina lub otwór osłabia znacznie tzw. ciąg. Przepisy budowlane mówią, że każdy piec kuchenny musi mieć oddzielny kanał aż do samego wierzchu komina. Piece pokojowe można włączać do jednego kanału dymowego pod warunkiem, że: a) piece znajdują się po jednej stronie budynku, b) będą włączane- co drugą kondygnację (np. piec parteru i 2 piętra). Piece gazowe kąpielowe powinny mieć oddzielne kanały dymowe. [patrz też: koszt pozwolenia na budowę, olx otwock, olx otwock wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: koszt pozwolenia na budowę olx otwock pale fundamentowe